Liệt kê một vài giới hạn của React?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.386 lượt xem
Reactjs basic
  1. React chỉ là một thư viện, không phải là 1 framework toàn diện.
  2. React là một thư viện lớn mất nhiều thời gian để học.
  3. Nó có thể hơi khó để làm quen đối với các lập trình mới.
  4. Việc code sẽ phức tạp hơn vì React dùng inline-templating và JSX.
  5. ...
{{login.error}}