Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
272 lượt xem
Reactjs master
Bạn cần đăng nhập để xem
Câu hỏi tiếp theo: JEST là gì?
{{login.error}}