Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
57 lượt xem
Reactjs master
{{login.error}}