Khi một ứng dụng React bị render chậm, bạn sẽ làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gây ra việc đó?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
87 lượt xem
Reactjs senior
{{login.error}}