Các tính năng chính của ReactJS là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.811 lượt xem
Reactjs basic

Các tính năng chính của ReactJS như sau:

  • Nó sử dụng VirtualDOM thay vì RealDOM vì các thao tác trên RealDOM rất tốn kém.
  • Hỗ trợ kết xuất phía máy chủ.
  • Tuân theo luồng dữ liệu một chiều hoặc ràng buộc dữ liệu.
  • Sử dụng các component UI có thể tái sử dụng hoặc kết hợp để phát triển giao diện người dùng.
Câu hỏi tiếp theo: Ngữ cảnh (context) là gì?
{{login.error}}