Lợi ích của Deferred Execution trong LINQ là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
45 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}