Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
71 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}