Giải thích sự khác biệt về cách sử dụng giữa User defined functions (UDF) và Stored procedure?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
34 lượt xem
Sql Server senior
{{login.error}}