Phân biệt mô hình MVC và Mô hình 3 lớp?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.980 lượt xem
 • Điểm giống nhau:
  •  Cả hai đều là mô hình kiến trúc áp dụng trong lập trình được tách thành 3 thành phần.
  • Tách biệt sự phụ thuộc giữa ngôn ngữ lập trình, môi trường phát triển, xử lý logic.
  • Các thành phần ở mỗi mô hình có nhiều điểm tương đồng như Presentation Layer và View
 • Điểm khác biệt:
  • Khác biệt rõ nhất là cách xử lý yêu cầu (workflow) của 2 mô hình (Tham khảo cách làm việc của 2 mô hình).
  • Ở MVC, thành phần Model giữ chức năng của cả lớp Business và Data Access trong mô hình 3 Layer.
  • 3 Layer thường được sử dụng trong lập trình ứng dụng, trong khi đó MVC được ưu chuộng nhiều trong lập trình website vì tính linh hoạt và không bắt buộc các DTO như 3-Layer.
Câu hỏi tiếp theo: HTML Helpers trong MVC là gì?
{{login.error}}