Asp.net/Asp.net MVC

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 1 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của.NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi.NET language. ASP.NET MVC là một framework tuyệt vời hỗ trợ pattern MVC cho ASP.NET. Nếu bạn muốn hiểu ASP.NET MVC làm việc như thế nào, bạn cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về mô hình MVC. MVC là cụm từ viết tắt của Model-View-Controller, nó phân chia pattern của ứng dụng thành 3 phần - model, controller và view. - Model giúp lưu trữ dữ liệu của ứng dụng và trạng thái của nó. Nó là một cơ sở dữ liệu hoặc cũng có thể chỉ là một tập tin XML. - View được coi là một giao diện người dùng được sử dụng bởi khách truy cập trang web của bạn để nhìn thấy các dữ liệu. Các trang ASPX thường được sử dụng để hiển thị view trong các ứng dụng ASP.NET MVC. - Controller chịu trách nhiệm xử lý các tương tác của người dùng với trang web. Nó được sử dụng để xác định loại view nào cần phải được hiển thị. Controller cũng được sử dụng cho mục đích giao tiếp với model. Framework này là khá nhẹ và cung cấp khả năng kiểm thử, trong đó tích hợp với các tính năng hiện có của ASP.NET như xác thực (authentication) dựa trên membership và cả các master page.
15 câu hỏi cho Asp.net/Asp.net MVC
745 lượt xem
1 lượt thích
2.861 lượt xem
3 lượt thích
View: Chứa layout page. Viewstart page được render trước khi các view được render. View chứa các markup tags như body, html, head, title, meta etc... View nặng hơn Partial view. Partial View: Không...
2.398 lượt xem
3 lượt thích
Cả 4 thành phần trên đều dùng để lưu dữ liệu của một Web Application. HttpApplication có tác dụng trong toàn bộ quá trình thực thi của Web Application. Session có tác dụng trong 1 lần ghé thăm (visit)...
773 lượt xem
2 lượt thích
- Dùng Page_Error event....
1.170 lượt xem
0 lượt thích
Bundling: Là một nhóm file mà có thể được tham chiếu bởi một tên duy nhất và được loaded bởi HTTP requestor. Minification: Đó là xư lý để bỏ đi các khoảng trống dư thừa, xuống dòng và comment trong c...
1.292 lượt xem
0 lượt thích
Razor được giới thiệu từ mvc 3.0, sử dụng Layout Page làm trang chính và razor page làm trang con.  Aspx có từ mvc1, sử dụng Master page làm trang chính và aspx làm trang con. Về hiệu suất thì razor c...
723 lượt xem
0 lượt thích
Dùng các attribute HttpGet và HttpPost trên đầu mỗi Action, ví dụ: [HttpGet] public ActionResult Index() { Return View(); }...
343 lượt xem
0 lượt thích
Dùng thẻ a trong html...
690 lượt xem
0 lượt thích
Trong file Global.asax, hoặc tạo file riêng rồi trong Global.asax add vào ( trong mvc 4 thì được tạo sẵn file riêng là RouteConfig.cs trong thư mục App_Start...
2.790 lượt xem
1 lượt thích
Phương thức Html.TextBox () tạo phần tử <input type="text" /> với tên được chỉ định, giá trị và thuộc tính html. Ví dụ: @Html.TextBox(“StudentName”, “hello everyone”, new { @class = “form-control” }...
1.238 lượt xem
0 lượt thích
- Được dùng để tạo ra các thẻ html thay vì viết tay, ví dụ: @Html.TextBox, @Html.TextArea...
1.786 lượt xem
0 lượt thích
Điểm giống nhau:  Cả hai đều là mô hình kiến trúc áp dụng trong lập trình được tách thành 3 thành phần. Tách biệt sự phụ thuộc giữa ngôn ngữ lập trình, môi trường phát triển, xử lý logic. Các thành p...
769 lượt xem
0 lượt thích
Ưu điểm: Hệ thống phân ra từng phần nên dễ dáng phát triển Chia thành nhiều modun nhỏ nên nhiều người có thể làm chung dự án Vấn đề bảo trì cũng tương đối ok, dễ nâng cấp Dễ dàng debug trong quá trìn...
746 lượt xem
0 lượt thích
Mẫu kiến trúc Model – View – Controller được sử dụng nhằm chi ứng dụng thành ba thành phần chính: model, view và controller. Nền tảng ASP.NET MVC giúp cho chúng ta có thể tạo được các ứng dụng web áp...
1.328 lượt xem
0 lượt thích
- ASP.NET Routing cho phép bạn sử dụng các url không dẫn đến 1 file cụ thể trong website, giúp các url trở nên thân thiện hơn với người dùng....
{{login.error}}