HttpHandler trong ASP.NET là gì? Nó được sử dụng như thế nào và tại sao?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
9 lượt xem
{{login.error}}