Liệt kê 5 đặc điểm bất kỳ của Java?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
242 lượt xem
Java basic
{{login.error}}