Các giải pháp để tránh ANR là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
134 lượt xem
Android basic

ANR trong ứng dụng sẽ gây khó chịu cho người dùng. Nó có thể được gây ra do các nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là một số lời giải pháp để tránh ANR:

  • Thực hiện các task vụ về network, data trên những thread riêng biệt.
  • Nếu ứng dụng có quá nhiều task ngầm, nên sử dụng IntentService.
  • Định mức HTTP time out khi có những task liên quan đến remote server.
  • Hãy cảnh giác của vòng lặp vô hạn trong tính toán phức tạp trong ứng dụng.
Câu hỏi tiếp theo: WebView trong Android là gì?
{{login.error}}