Android là gì ?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
45 lượt xem
Android basic

Nó là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng chủ yếu trên các thiết bị di động , chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính bảng.

Nó là một hệ thống có cấu tạo dựa trên nền tảng Linux, trang bị các thành phần đa dạng, cho phép các nhà phát triển tạo ra và chạy các ứng dụng mà có thể thực hiện cả hai chức năng cơ bản và nâng cao .

Câu hỏi tiếp theo: Google SDK Android là gì ?
{{login.error}}